Johannisfest – Jāņi Annabergā

Šurp Jāņu bērni

līgosim bariņā,

līgosim skaņi,

līdz pašam rītiņamAnnaberga aicina Jāņu bēŗnus no tuvienes un tālienes uz jauku kopīgu
līgošanu Līgo vakarā/naktī, svētdien 23. jūnijā 2024!

Sveiksim visus līgotājus ar Jāņu zālēm, ugunskuru, Jāņu sieru, pīragiem un alus muciņām un saldām suliņām

Dalības maksa šo visu ieskaitot 15 eiro.

Cena par nakšņošanu 28 eiro, brokastis 8,50 eiro.

Lūdzam visus līgotājus, ar un arī bez nakšņošanas, pieteikties vēlākais līdz 20. jūnijam:

info@annaberg.de, Annaberger Straße 400, 53175 Bonn

                                        Nāciet šurpu, nāciet šurpu

                                        Viņas puses līgotāji,

                                        Kad sanāca liela pulka,

                                        Tad jel jauki atskanēja.